Siirry suoraan sisältöön

Yhteisen ymmärryksen vuoksi.

Graafinen kuvituskuva. Kaksi kukkaa joiden lehdet pitävät välissään palloa. Kuvaa tulkkauspalveluita ja ymmärrystä.
Kuvakollaasi kuvaa tulkkauspalveluita. Viittomakielen tulkki Marjo viittoo iloisena. Graafisia palloja ja aaltokuvioita.

Tulkkauspalvelut

 • Suomalainen viittomakieli

  Suomalainen viittomakieli on oma kielensä ja sen kielellisistä oikeuksista säädetään Suomen eri laeissa. Jokaisella maalla on oma viittomakielensä. Kalla Kommunikaatio tuottaa viittomakielen tulkkaukset vuosien kokemuksella. Tulkkaukset myös puhutun englannin (keskitaso), ruotsin (keskitaso), italian (turistimatkat) ja suomalaisen viittomakielen välillä.

  Katso viittomakielentulkin erityisosaamiset ja kokemus. >>>

 • Viitottu puhe

  Viitotussa puheessa käytetään viittomakielen viittomia. Sanajärjestys mukailee suomen kieltä. Viitottu puhe mukautetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

  Katso tulkin erityisosaamiset ja kokemus >>>

 • Kirjoitustulkkaus

  Kirjoitustulkkauksessa puhe kirjoitetaan tekstiksi tietokoneelle, tabletille, puhelimelle tai paperille. Kirjoitustulkkausta käyttävät yleensä huonokuuloiset ja kuuroutuneet. Kuulonäkövammaisille teksti mukautetaan näköön sopivaksi.

  Katso tulkin erityisosaamiset ja kokemus >>>

 • Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

  Kalla Kommunikaatio käyttää kaikkia kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmiä: opastus, kuvailu, viittominen taktiilisti, puheen toisto, sosiaaliset pikaviestit sekä kirjoitustulkkaus eri tavoin. Sosiaaliset pikaviestit ovat kehoon tuotettavia merkkejä.

  Katso tulkin erityisosaamiset ja kokemus >>>

 • Puhevammaisten tulkkaus

  Puhevammaisten tulkkauksessa käytetään erilaisia AAC-menetelmiä: kommunikaatiokansiot ja -sovellukset sekä -laitteet. Muita menetelmiä ovat mm. tukiviittominen, pikapiirtäminen, puheen selventäminen ja ydinsanojen kirjoittaminen.

  Katso tulkin erityisosaamiset ja kokemus >>>

 • Etätulkkaus

  Etätulkkaukset tuotetaan suomalaisella viittomakielellä, viitotulla puheella ja kirjoitustulkkauksella. Etätulkkauksessa käytetään asiakkaan kanssa sovittua tapaa ja ohjelmistoa.

  Katso tulkin erityisosaamiset ja kokemus >>>

 • Kuvakollaasi asiantuntijapalveluista. Tulkki opettaa lapsiperheelle viittomia. Palloja ja graafisia aaltokuviota.

  Asiantuntijapalvelut

 • Opetus

  Opetusta tuotetaan sopeutumisvalmennuksena perheille ja yhteisöille. Opetukset suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opetettavia kommunikaatiotapoja voivat olla tukiviittomat, viitottu puhe, viittomakieli ja AAC-menetelmät.

 • Luennot, koulutukset, ohjaukset, työpajat

  Kalla Kommunikaatiolta saat tulkkaus- ja kuulovammais- ja puhevammaisalaan liittyvää koulutusta.

  Saat myös audionomin tuottamat luennot, koulutukset, ohjaukset ja työpajat. Aiheina esimerkiksi kuulo ja parempi kuuleminen, kuulon kuntoutus, kuulovammaisen kanssa toimiminen. Myös kuulokojeen käytön ja huollon ohjaukset sekä perushuollot.

 • Kuntoutuksen ohjaus

  Kuntoutuksen ohjaus on yksilöllistä ohjausta, jossa selvitetään asiakkaan toimintakykyä heikentävät tekijät kokonaisvaltaisesti. Laaditaan ratkaisut ja etsitään sopivat palvelut ja tukitoimet toimintakyvyn vahvistamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Tuetaan ja ohjataan palveluiden hakemisessa. Kalla Kommunikaatio tarjoaa erityisesti kuuloon liittyvää kuntoutuksen ohjausta.

 • Kelan sopimuskumppani

  Kalla Kommunikaatio on Kelan sopimuskumppani kuulo- ja puhevammaisten tulkkauspalveluissa. Tulkkauspäätöksen saaneet voivat tilata tulkin Kelan tulkkauspalvelun välityksestä. Tulkkauspalvelu on asiakkaalle maksutonta.

  Tilaajana voivat olla myös viranomaistahot, sairaanhoitopiirit tai muut toimijat, yhteisöt ja henkilöt. Tilaukset ja tarjouspyynnöt voi tällöin tehdä suoraan Kalla Kommunikaatiolle.   

  Lue lisää Kelan tuottamasta tulkkauspalvelusta >>>

  TILAA TULKKI KELAN VÄLITYSKESKUKSEN KAUTTA

  kelan logo